HUMBROL 191 Chrome Silver Metallic - 150ml Acrylic Spray Paint

Zīmols: HUMBROL
Artikuls: ZZAD6191
Pieejams: Ir pieejams
€6,52

Kairina acis. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sprēgāšanu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

Sargāt no bērniem. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

Valkājiet piemērotus cimdus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

Īpaši viegli uzliesmojošs, kairinošs.

 Lūdzu, saglabājiet šo informāciju turpmākai izmantošanai.