Privātuma politika

 11.01.2013

Privātpersonas datu aizsardzības noteikumi

Šie privātpersonas datu aizsardzības noteikumi attiecas uz uzņēmuma "Varavīksnes pasaule" mājas lapām.

Apmeklējot un izmantojot šo mājas lapu, Jūs ir izpratusi un pilnībā  piekrītat Privātuma Politikai un apņematies neapstrīdēt un necelt nekādus iebildumus par Privātuma politiku.

Ja Jūs nepiekrītat šiem privātpersonas datu aizsardzības noteikumiem, tad lūdzam neievadīt nekādas datus un nekavējoties atstāt šī mājas lapu.

"Varavīksnes pasaule" apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ "Varavīksnes pasaule" ir saņēmusi Personas datus.

"Varavīksnes pasaule" apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus Personas datus, kas ir nepieciešami "Varavīksnes pasaule" komercdarbības veikšanai.

Uzkrātos lietotāja Personas datus "Varavīksnes pasaule" apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu "Varavīksnes pasaule " uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu lietotainformāciju par   "Varavīksnes pasaule" produktiem un pakalpojumiem; klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Bezpersoniskā informācija

"Varavīksnes pasaule" vāc statistikas datus par savas mājas lapas apmeklētājiem un lietotājiem. Šāda informācija nesatur personiskus datus par lietotāju un tiek vākta tikai statistikas nolūkos, kura palīdz veikt mājas lapu uzlabojumus.

Apmeklējuma statistikas veikšanai šī mājas lapa var izmantot arī tehnoloģiju, kas ļauj savākt arī zināma veida datus par izmantoto datoru (piemēram, lietotāja IP adrese, datora sistēmas versija, pārlūka tips, datu pārraides plūsma rādītāji).

Personiska rakstura informācija

Veicot pasūtījumu  lietotājam, jāievada personiski dati par sevi (piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālrunis u.tml).

"Varavīksnes pasaule" var izmantot lietotāja personiskos datus, lai sazinātos ar konkrēto lietotāju, informētu lietotāju par darījumu virzību, izpildīt lietotāja veikto pasūtījumu.

Pirms jebkura pasūtījuma un preču vai pakalpojumu piegādes  "Varavīksnes pasaule" ir tiesības pārbaudīt visu norādīto datu atbilstību realitātei un vajadzības gadījumā sazināties lai precizētu.

Automātiskā lietotāja atpazīšana

 "Varavīksnes pasaule" var izmantot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina lietotāju par sīkdatņu („cookies”)  izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai lietotājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs lietotājam lietot Vietni, taču tas var ierobežot Vietnes izmantošanas iespējas.

Trešās puses

 "Varavīksnes pasaule" nenodos personīga rakstura informāciju nevienai trešajai pusei bez Jūsu piekrišanas, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams  "Varavīksnes pasaule" un lietotāja savstarpējo līgumsaistību izpildei vai  to tieši pieprasa likumdošana (piemēram, grāmatvedības dati).

Šī tīmekļa vietne var saturēt hipersaites, kas norāda uz citām ārējām tīmekļa vietnēm ārpus šī domēna. Uz šīm hipersaitēm var attiekties citi noteikumi, kā tas norādīts attiecīgajās lapās. Jebkura saite, kas norāda uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, tiek nodrošināta vienīgi jūsu ērtībai un tās izmantošana ir uz jūsu pašu atbildību.  "Varavīksnes pasaule" neatbild par to lapu saturu, kurām ir piekļūts šādā veidā.

E-pasta komunikācijas

Ja lietotājs piekritis saņemt e-pasta vēstules no  "Varavīksnes pasaule" ar aktuālāko informāciju,   "Varavīksnes pasaule" laiku pa laikam sūtīs šādus e-pastus par dažādiem produktiem un pakalpojumiem, tai skaitā, īpašus piedāvājumus par/saistībā ar Vietnes piedāvātajām iespējām un izmaiņām, kas lietotājam varētu būt noderīgas. Lietotājs savu atļauju e-pastu saņemšanai var atsaukt jebkurā brīdī  šeit [http://cibucabu.lv/category/16-akcijasjaunumi.aspx]

Drošība

 "Varavīksnes pasaule" veiks Personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Personas datu drošību, integritāti un privātumu.Tomēr realitātē jāņem vērā, ka vienmēr pastāv zināms risks un neviena tehnoloģiskā sistēma nav absolūti droša.

Grozījumi

Mēs varam mainīt šo privātpersonas datu aizsardzības politiku, par to iepriekš paziņojot vai nepaziņojot. Grozījumi stāsies spēkā uzreiz pēc to publikācijas. Grozījumi tiks redzami iezīmēti.